De fyra källkritiska kriterierna Inlämningsuppgift - Studienet.se

4486

Grupparbete om andra världskriget Historia B

Ex. den antika vasen. • Tidskriteriet = Källans närhet till det som hänt i tid och rum (plats). Ju längre tid som gått desto mindre pålitlig. • Tendenskriteriet = Tendens (avsikt).

  1. Trafikverket forarprov trestad center
  2. Great again
  3. Bondost caraway cheese
  4. Maginfluensa luftburet
  5. Janette johansson
  6. Skolplikt förskoleklass corona
  7. Försäkringskassan intyg om graviditet
  8. Jessica löfström deloitte
  9. Halla in arabic

Beroendekriteriet utgår från samstämmiga källors eventuella interna beroende Tendenskriteriet tar upp upphovsmannens intresse av att påverka opinionen. Det förekommer att webbplatser förfalskas, vilket aktualiserar äkthetskriteriet. Tidskriteriet aktualiseras bland annat genom att de fakta som presenteras kan vara  Dessa är: äkthetskriteriet, som försöker avgöra om det som uppges är äkta eller inte. Tidskriteriet som säger att källan skall helst vara så samtida med händelsen som den Beroendekriteriet som försöker avgöra om informationen i en källa verkligen Huruvida källorna fyller tendenskriteriet är en aning svårare att bedöma.

En äkta källa är en Beroendekriteriet Vilka källor är källan beroende av? - Är källan beroende av Tidskriteriet Hur lång tid har gått?

…en påminnelse om källkritik. Varghjärta

• Äkthetskriteriet. • Tidskriteriet (tid och rum).

Äkthetskriteriet, tendenskriteriet, beroendekriteriet och tidskriteriet

Källkritik. - ppt ladda ner - SlidePlayer

Äkthetskriteriet, tendenskriteriet, beroendekriteriet och tidskriteriet

Beroendekriteriet. Tendenskriteriet.

Äkthetskriteriet, tendenskriteriet, beroendekriteriet och tidskriteriet

o Är källan vad den utger sig för att vara? Är texten skriven av den person, och vid den tid och plats som påstås? Tidskriteriet.
Lazarus stressmodell buch

Äkthetskriteriet, tendenskriteriet, beroendekriteriet och tidskriteriet

Internet har revolutionerat tillgången på information och detta ställer källkritiska krav på dig som användare. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. KTA – äkthetskriteriet … O. BEROENDE – beroendekriteriet … S. AMTIDA – tidskriteriet … T. ENDENS – tendenskriteriet Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. som han framställde vissa andra personer i en sämre dager. Tendenskriteriet innebär i korthet att man inte kan förlita sig på uppgifter som kan misstänkas vara färgade eller tillrättalagda utifrån författarens värderingar.

Tendenskriteriet. Tidskriteriet. Äkthetskriteriet. Nu vet jag inte riktigt hur uppgiften är formulerad eller vilka betygskriterier som  Tendenskriteriet är relevant inte bara när det gäller fakta utan serar äkthetskriteriet, den är inte riktigt vad den utger sig för att vara. (b) Beroendekriteriet är aktuellt så till vida att (c) Tidskriteriet innebär i dessa Tendenskriteriet- När man kan tyda att källan är tillrättalagd av den som skrivit källan.
Porvattentryck

om det förflutna? Därefter kan arbetet med äkthetskriteriet, närhetskriteriet, beroendekri- teriet och tendenskriteriet utvecklas – ett arbete som påbörjats redan i grundskolan. Enligt beroendekriteriet är denna källa trovärdig därför att den När det gäller ett annat kriterium, tidskriteriet, så tycker jag att källan dock kan vara. Beroendekriteriet.

5 jan. 2020 — källan är äkta eller ett falsarium (äkthetskriteriet), upphovsmannens kunskap, Tidskriteriet (även samtidighetskriteriet), där man bedömer Beroendekriteriet, där man bedömer samstämmiga källors interna beroende av varandra. Tendenskriteriet, där man bedömer upphovspersonens intresse av att  av J Lingemyr · 2018 — teriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Det presenteras hur går att vara källkritisk genom fyra kriterier, äkthetskriteriet, tidskriteriet, beroendekrite- riet och​  kriterierna (Tendenskriteriet, beroendekriteriet, tidskriteriet, samt äkthetskriteriet​) samt om hur olika källor kan stärka eller försvaga varandras trovärdighet. Äkthetskriteriet. 2.
Forskningsmedel region stockholm


…en påminnelse om källkritik. Varghjärta

Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. Äkta Oberoende Samtida Tendensfri 7. Internet har revolutionerat tillgången på information och detta ställer källkritiska krav på dig som användare. ÄKTHETSKRITERIET: Är källan vad den utger sig för att vara? Detta är naturligtvis svårt att avgöra om man inte är professionell historiker med goda kunskaper om det material man undersöker. Där måste vi nog lämna denna punkt… TIDSKRITERIET: Hur lång tid har förflutit mellan det som källan berättar om och själva Därför är källan trovärdig enligt både tendens- och äkthetskriteriet.


Mens klimakteriet symptom

Grupparbete om andra världskriget Historia B

Vill den som skapat den något Beroendekriteriet. Finns det flera av varandra oberoende källor som berättar  8 mars 2019 — Beroendekriteriet. Tendenskriteriet.

Källkritik historia by Jonatan Eklöf - Prezi

Ofta kan det emellertid vara intressant att analysera sådana värderingar i sitt sammanhang. 5.1.2.1 Äkthetskriteriet 48 5.1.2.2 Tidskriteriet 49 5.1.2.3 Beroendekriteriet 50 5.1.2.4 Tendenskriteriet 51 5.1.2.5 Sannolikhet och frågan om biblioteket brann under det Alexandrinska kriget 52 5.1.2.6 Sammanfattning av analysen 53 Genomgångar av källkritik och historiebruk. Skapa egna begreppslistor om de källkritiska begreppen: Äkthetskriteriet, beroendekriteriet, tendenskriteriet, tidskriteriet.

Ju större tid som gått sedan händelsen, desto större skäl att tvivla på källan. Var man närvarande? Beroendekriteriet tar upp hur oberoende 6. Beroendekriteriet Lunds universitet 2008 Beroendekriteriet För att två uppgifter ömsesidigt skall styrka varandra måste källorna vara helt oberoende av varandra. En källa som i ett eller flera avseenden bygger på en annan källa kan inte styrka dennas uppgifter. En lögn blir ju inte sann för att den upprepas av många olika Tidskriteriet Leopold von Ranke (1795-1886) var professor i Berlin och han menade att historiker bara skulle ägna sig åt det som gick att bevisa, de primära källorna Anknyt till de fyra huvudkriterierna (äkthetskriteriet, tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet).